top of page

ERHVERVSLØSNING

Trivsel i et tæt samarbejde med jer


I en ERHVERVSLØSNING tilbyder jeg et tæt samarbejde med jeres virksomhed, hvor vi sammen har fokus på trivsel og dermed også effektiviteten.

 

Virksomheder står jævnligt ofte overfor store udfordringer i forbindelse med forandringer, afskedigelse af medarbejdere eller andre omstændigheder, som kan skabe mistrivsel eller stress hos både ledere og medarbejdere.

Jeg har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med forskellige udfordringer både i form af individuelle samtaler med ledere og medarbejdere, rådgivning og sparring af ledere og ved at holde oplæg ude på virksomheden. Det kan være relevante temaer såsom stresshåndtering, trivsel, kommunikation, forandringer og samarbejde. 

En aftale om ERHVERVSLØSNING giver mulighed for hurtigt at få adgang til min rådgivning og sparring til både ledere og medarbejdere og indeholder:

 • Kvalificeret psykologhjælp med særlig erfaring inden for arbejdsrelaterede problematikker og stresstilstande
   

 • Ledelsessparring med en erhvervspsykolog, som kender jeres virksomhed og jeres kultur
   

 • Tema-møder og oplæg på jeres virksomhed omkring de temaer, som netop er relevante for jer

Inkluderet i et årligt abonnement på ERHVERVSLØSNING er:

- 2 x 2 timers oplæg i virksomheden (ud fra et valgfrit emne, som aftales ud fra Jeres ønsker)

- Årligt statusmøde med tilbagemelding og anbefalinger til ledelse/HR (1 times varighed) 

- 3 timer (eller 6 x ½ time) ledersparring, tilbagemelding/anbefalinger ud fra stress-forløb med medarbejdere

- 15 % rabat på stress-coaching og andre trivselsrelaterede ydelser

 

Hvordan en ERHVERVSLØSNING skal sammensættes for at fungere som et trivselsfremmende tiltag lige netop hos jer, vil vi afklare i et indledende møde, hvor jeg har mulighed for at høre mere om jeres virksomhed og jeres ønsker.

Pris år årlig abonnement på ERHVERVSLØSNING er 15.000 kr ex. moms (uanset virksomhedens størrelse).

Ved tegning af abonnement på ERHVERVSLØSNING opnås en årlig besparelse på 7.000 kr. ex. moms i forhold til de ydelser, der er indeholdt i abonnementet. Der udover opnås der som ovenfor beskrevet 15 % rabat på andre trivselsrelaterede tiltag, hvis I har tegnet en ERHVERVSLØSNING

Disse trivselsrelaterede tiltag og ydelser kan for eksempel være:

 • Trivselsundersøgelser
   

 • Hjælp til udarbejdelse af trivselspolitik/stresspolitik
   

 • Hjælp og bistand i forbindelse med afskedigelser
   

 • Coaching og sparring med ledere og medarbejdere
   

 • Fusioner og forandringer
   

 • Teamudvikling
   

 • Kurser og undervisning

Min mangeårige erfaring med stressramte ansatte har vist, at jo bedre en virksomhed er rustet hvad angår viden om stress og hele den forebyggende del, jo større er muligheden for at mindske stressforekomsten og øge den handlekompetence hos både ledere og medarbejdere, der skal medvirke til at undgå langvarige sygemeldinger med de store personlige og økonomiske konsekvenser, som det har til følge.

Stress må aldrig blive et individuelt problem og stress skal altid løses i fællesskab – lokalt.

I et tæt samarbejde med virksomheden har jeg mulighed for at give både virksomheden og dens ansatte redskaber til selv at kunne håndtere stressrelaterede problematikker i dagligdagen og vigtigst af alt at kunne hjælpe med at forebygge og dermed mindske stressforekomsten.

Derudover er det tætte samarbejde ofte en fordel, fordi I benytter Jer af en psykolog, som kender Jeres virksomhed og unikke kultur, men som samtidig er neutral og ikke en del af selve organisationen i forhold til stadig at kunne være en fortrolig og objektiv samtalepartner for både ledere og medarbejdere. 

17-17_edited.jpg
bottom of page