top of page

PSYKOLOGISK TESTNING

Erhvervspsykologiske tests er oprindeligt udviklet til at forudsige jobperformance og til rekruttering.
I dag bruges testene også i udviklingsforløb med ledere og medarbejdere.

Formålet med en erhvervspsykologisk test er, at testpersonen får mulighed for at forholde sig til sig selv i sin professionelle rolle – på godt og ondt.

 

De spørgsmål testen rejser, og som man kan arbejde videre med i et udviklingsforløb er blandt andet:

  • Hvordan er jeg at arbejde sammen med?

  • Stemmer mit selvbillede overens med, hvordan andre oplever mig?

  • Hvad skal jeg være opmærksom på for at nå mine og organisationens mål?

  • Hvad er mine styrker og mine udviklingsområder?
     

En test må aldrig stå alene. Den er altid en del af en coaching-relation, hvor testen og testresultaterne gennemgås grundigt for at give den fulde indsigt og forståelse.

Hogan Assessment System


Når jeg laver udviklingsforløb med erhvervspsykologiske test, benytter jeg Hogan Assessment System. Den består af tre personligheds-tests, som kan anvendes hver for sig eller kombineret med hinanden:

Hogan Personality Inventory (HPI)


Denne test består af de 7 personlighedsmæssige karakteristika, som er nødvendige for karrieremæssig succes og for evnen til at skabe og vedligeholde samarbejds- og teamrelationer.

Hogan Development Survey (HDS)

 

Denne test måler 11 former for karrierehæmmende adfærd, også kaldet vores ”skyggeside”. Vores ”skyggeside” viser sig ofte, når vi er under pres, og den fungerer som et forsvar, hvilket er naturligt, men ofte forårsager problemer for os i vores relationer og i vores vej til at nå vores mål.

Selvindsigt er nøglen til at undgå de negative konsekvenser af karrierehæmmende adfærd. HDS er den eneste erhvervsrelaterede test, som kan måle disse uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og give en forståelse af, hvilke adfærdstræk hos os selv, vi skal være opmærksomme på.

Motives, Values and Preferences Inventory (MVPI)


Denne test består af og måler vores såkaldte ”inderside” − dvs. vores kerneværdier − og viser, hvad der motiverer og driver os. Især lederens værdier er centrale, når det kommer til en virksomheds kultur. Og virksomhedens kultur er central for virksomhedens succes.

MVPI har fokus på, hvordan en persons værdier og en organisations kultur passer sammen, hvilke karriereveje, der vil passe til personen, hvilken kultur en leder vil skabe omkring sig mv.

Praktiske oplysninger


Testsystemet er webbaseret og let at administrere. Som testperson får du tilsendt et link med praktisk information om udfyldelse af testen, og du får, via et bruger-id og et password, adgang til spørgeskemaerne, som besvares online.

Det tager ca. 15 min. at besvare hvert af de tre spørgeskemaer.

Hogan Assessment Systems er udviklet i USA af Dr. Robert Hogan og Dr. Joyce Hogan, begge professorer ved University of Tulsa. Testsystemet er det første, der er designet til erhvervslivet med det overordnede formål at kunne forudsige jobperformance. Systemet udvikles løbende og bygger på den nyeste forskning inden for personlighedspsykologi og ledelse.

 

Læs mere om Hogan Assessments her

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om Hogantesten og mulighederne for at bruge den både til lederudvikling, medarbejderudvikling, rekruttering og karriereafklaring.

psykologisk_testning.jpg
bottom of page