top of page

COACHING

Coaching er en professionel systematisk og struktureret samtale, der har til formål at skabe både indsigt og øget handlekompetence.

Et forløb med coachingsamtaler er en personlig og målrettet udviklingsproces, der hjælper dig med at identificere baggrunden for dine udfordringer og samtidig hjælper dig med at udvikle nye handlestrategier, der skal sikre bedre resultater.

Coaching kan bruges i forbindelse med en lang række områder, hvor du ønsker at udvikle dig i forhold til dit liv, både arbejdsmæssigt og privat.

Temaer i coachingforløb kan f.eks. være:

  • Balance mellem arbejdsliv og privatliv

  • Manglende motivation og trivsel

  • Ledelsesmæssige udfordringer og personlig ledelsesstil

  • Håndtering af vanskelige samtaler

  • Samarbejde og kommunikation

  • Stresshåndtering

  • Håndtering af vanskelige organisatoriske beslutninger

  • At navigere i den organisatoriske kontekst

  • Karrierevalg og karriererådgivning

Formål og udbytte:

Formålet med coaching er, at du bliver i stand til at tænke og handle anderledes i forhold til udvalgte problemstillinger og udfordringer og derved opnår dine ønskede mål.

Den effekt og udbytte du får af coachingen hænger i høj grad sammen med din egen motivation for at arbejde med dine mål. Det er min opgave som coach at hjælpe dig med at nå dine mål, både ved at udfordre dig på dine nuværende måder at handle på, og ved at hjælpe dig med at finde nye handlemuligheder, som er brugbare netop for dig.

Coaching henvender sig både til medarbejdere og ledere på alle niveauer.

Fremgangsmåde og metode:

Fokus i coachingsamtalerne er de udviklingsmål, udfordringer eller problemer, som du kommer med, og som du selv ønsker at arbejde med.

I første coachingsamtale afstemmes forventninger til, hvordan der skal arbejdes i coachingforløbet og vi taler om, hvilke mål du ønsker at opnå med coachingen. Sammen laver vi en realistisk plan for, hvordan netop du kan arbejde med dine mål og ønsker.

At indgå i et coachingforløb kræver en motivation for at arbejde aktivt med sig selv og sin handlekompetence. For mennesker der er i alvorlig krise eller i et akut stress-kollaps vil det derfor snarere være støttende samtaleterapi, der i første omgang vil anbefales. 

22-22_edited.jpg
bottom of page