top of page

Erhvervspsykolog

PIA FRAHM

Nøgleordet i mit arbejde er relationer – relationer skaber resultater!

 

Mit arbejde består i at hjælpe med at skabe både Indsigt (forståelse for sig selv og egen adfærd) og

Udsigt (at kunne forstå sig selv i forhold til andre og være handlingsorienteret).

I mit arbejde som psykolog og erhvervspsykolog lægger jeg vægt på at opbygge en samarbejdsrelation, som gensidigt er båret af både tillid og respekt. Jeg har både terapeutiske forløb for privatpersoner og løser opgaver for store og små virksomheder indenfor både det offentlige og private.

Ud over et særligt fokus på de relationer vi mennesker indgår i, har jeg også et særligt fokus på, at mit arbejde skal være anvendeligt i praksis, for dem jeg samarbejder med. Min holdning er, at teori og praksis skal gå hånd i hånd. Det betyder, at den indsigt og forståelse du opnår, og de redskaber du får, er konkrete og brugbare i hverdagen.

 

Arbejdet som erhvervspsykolog og psykolog er ofte præget af alvorlige temaer. Men selvom arbejdet er alvorligt, må der gerne være humor og glæde i samarbejdet. Jeg arbejder ofte med personlige og organisatoriske forandringer, og selvom et ordsprog siger, at forandring fryder, så vil jeg med Johannes Møllehaves ord hellere sige at: Fryd forandrer!

 

Humor og et godt grin kan nogle gange gøre selv alvorlige temaer nemmere at arbejde med, og det er vigtige ingredienser for at mobilisere energi til at skabe den ønskede forandring.

 

Teoretisk og metodemæssigt spænder mine arbejdsmetoder meget bredt. Alt efter hvilken problemstilling jeg præsenteres for, vil jeg bruge forskellige metoder og tilgange ud fra, hvad jeg vurderer situationen kalder på.

Fordi jeg som menneske er nysgerrigt anlagt, har jeg også i mine 20 år som psykolog kastet mig over mange forskellige teorier og metoder og taget mange forskellige kurser og efteruddannelser. For mig behøver forskellige teoretiske grundlag ikke at være i modstrid til hinanden, men kan godt sameksistere og supplere hinanden. 

 

De metoder og tilgange jeg oftest arbejder med og trækker på, er bl.a.:

 

- Eksistentiel tilgang

- Systemisk tilgang

- Narrativ tilgang

- Metakognitive metoder

- Mentalisering

- Psykodynamisk tilgang

32-32_edited_edited.jpg

CURRICULUM VITAE

Uddannelse: 

2001

Cand.psych. Kandidatgrad i psykologi
ved Aarhus Universitet

2003

Autoriseret psykolog – af Dansk Psykolognævn

Privat virksomhed (Erhvervspsykolog):

2012 - 

FRAHM ERHVERVSPSYKOLOGI

2001-2012

PF-Relations

2017 - 

Kursus og Efteruddannelse: 

2001 - nu

Jeg har løbende taget kurser og efteruddannelse for at dygtiggøre mig.

Det omfatter bl.a.:

ISTDP - Intensiv Dynamisk Korttidsterapi -  3 1/2 årig psykodynamisk terapeutisk uddannelse.

 

KOK - Kompleksitet, Organisation og  Konsulentrollen - 2 årig konsulentuddannelse hos Complead


Yin yoga instruktør


Krisehåndtering og debriefing


Mediation og konfliktløsning


Metakognitiv terapi


Stresshåndtering


Mentalisering


Narrative og systemtisk teori og metode


Grafisk facillitering

 - med flere indenfor både terapi og konsultation

Testcertificering:

2003-2011

Hogan personlighedstest, Personal Direction,

LEA 360 grader, MCMI-III

Sprogkundskaber:

Engelsk - Godt Tale og skriftsprog

Tysk - Godt tale og skriftsprog

Ansættelser:

2007-2012: Erhvervspsykolog og konsulent ved Erhvervsrådgivningen (PsykiatriFonden)
2006-2007: Konsulent ved Right Management
2005-2006: Supervisor og psykolog ved Center for Supervision, Københavns Kommune
2003-2005: Udviklingskonsulent ved Unge-teamets konsulentteam, Århus Amts misbrugscenter
2002-2003: Psykolog (barselsvikariat) ved Tilværelse Med Udsigt, revalideringstilbud
2001-2002: Psykolog (barselsvikariat) ved Vejle Sociale Udviklingscenter, Vejle Amt

Kompetenceområde: 

– Kompetenceudvikling på leder- og medarbejderniveau
– Coaching og supervision
– Stresshåndtering og stressforebyggelse
– Testning
– Rekruttering og outplacement
– Konflikthåndtering og mediation
– Undervisning og kurser
– Proceskonsultation
– Udviklings- og krisesamtaler
– Samtaleterapi

bottom of page