top of page

For virksomheder og ledere

Forandringer, afskedigelser, eller andre omstændigheder kan skabe mistrivsel og stress hos både ledere og medarbejdere. Jeg har mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med forskellige udfordringer både i form af individuelle samtaler med ledere og medarbejdere.

Jeg har 20 års erfaring i at arbejde med stressforebyggelse og stresshåndtering. Jeg har både individuelle samtaleforløb med mennesker, der er stressramte eller på vej til at blive det og jeg arbejder også ude i organisationerne med at hjælpe både ledere og medarbejdere til at kunne forebygge og håndtere stress.

En succesfuld leder har ikke kun faglig, teoretisk og praktisk viden om ledelse. En succesfuld leder kender sig selv som menneske og som leder og forstår derfor, hvornår og hvorfor det lykkes at være en kompetent leder, men også hvornår det ikke lykkes.

Et forløb med coachingsamtaler er en personlig og målrettet udviklingsproces, der hjælper dig med at identificere baggrunden for dine udfordringer og samtidig hjælper dig med at udvikle nye handlestrategier, der skal sikre bedre resultater.

Stressforebyggelse, stresshåndtering, konflikthåndtering og forandringer er nogle af de mest efterspurgte temaer, jeg afholder kursus om. Jeg har mange års erfaring med at undervise og afholde temamøder og kurser i både offentligt og privat regi.

Afskedigelsesrunder har ofte store konsekvenser for både de medarbejdere, der afskediges, for de medarbejdere, der bliver tilbage og for virksomheden som helhed. Det er afgørende, at en afskedigelsesrunde håndteres professionelt og med blik for behovene hos alle berørte parter.

Et trivselstjek er en undersøgelse af, hvordan trivslen, herunder arbejdsmængde, det kollegiale samarbejde, tilfredshed med ledelsen, udvikling, arbejdsglæde og motivation fungerer i jeres virksomhed.

Erhvervspsykologiske tests er oprindeligt udviklet til at forudsige jobperformance og til rekruttering. I dag bruges testene også i udviklingsforløb med ledere og medarbejdere.

Formålet med en erhvervspsykologisk test er, at testpersonen får mulighed for at forholde sig til sig selv i sin professionelle rolle – på godt og på ondt.

I det supervisionsforum jeg skaber, har du mulighed for at få en dybere indsigt i det, du laver, på dig selv og dine kolleger og derved blive endnu bedre til dit arbejde.

bottom of page