top of page

LEDERUDVIKLING

En succesfuld leder har ikke kun faglig, teoretisk og praktisk viden om ledelse. En succesfuld leder kender sig selv som menneske og som leder og forstår derfor, hvornår og hvorfor det lykkes at være en kompetent leder, men også hvornår det ikke lykkes.

 

Formålet med lederudvikling er at kvalificere ledere til:

  • at skabe resultater med deres team.

  • at skabe udvikling og vækst i deres team og deres organisation.

  • bedre og mere kompetent personaleledelse.

  • at styrke selvindsigt, personlig ledelsesstil samt ledelsespræferencer.

  • at arbejde aktivt med faglige og personlige udfordringer.

 

Lederudvikling henvender sig både til nye ledere i deres første lederjob, og til mere erfarne ledere, der ønsker at arbejde med specifikke aspekter af deres lederrolle.


Uanset om det er nyere ledere eller ledere med flere års erfaring, så er der nogle områder, som altid vil kræve lederens opmærksomhed, fordi de indebærer nogle udfordringer. Det vil være forskelligt fra leder til leder, hvilke områder der kræver mest opmærksomhed og det vil oftest også være forskelligt i løbet af en leders arbejdsliv, hvilke områder der skal arbejdes med.

De områder kan illustreres med Ledelsespilen nedenfor.

Lede bagud: at inddrage den viden om fortiden, kulturen og de erfaringer der ligger deri i din ledelse for at kunne lede fremad. Hvordan bruger du de forudgående fortællinger i organisationen på en konstruktiv måde i din ledelse.
 

Lede nedad: hvordan leder du dit personale og skaber følgeskab og medejerskab. Hvilken form for 'rollemodel' skaber du i din måde at lede dit team på og hvordan virker den 'rollemodel-adfærd' ind på følgeskabet?


Lede opad: hvordan leder du opad i forhold til din egen nærmeste ledelse. Hvad kræver det og hvordan gør du det bedst muligt. Hvad signalerer du til dine egne medarbejdere i den måde du leder opad på?


Lede fremad: hvordan leder du frem mod de visioner, som I har som pejlemærke. At lede fremad handler om at sikre fremdrift, men fremdrift mod det rette. Hvad styrer du mod og hvorfor? Fremdrift kan ikke ske uden at du har resten af 'holdet' med - dvs. at lede fremad er afhængig af din evne til at lede nedad.


Lede indad: handler om dit eget lederskab af dig selv. Hvordan er du din egen bedste leder og hvordan leder du dig selv?

Lede udad: hvordan leder jeg ud i forhold til samarbejdspartnere, kunder og andre snitflader?

Alt efter om det er en eller flere ledere, I ønsker et forløb for, så tilrettelægger vi den bedste løsning sammen – både hvad angår omfang og indhold. Ethvert lederudviklingsforløb aftales altid individuelt ud fra de ønsker, behov og muligheder, der er til stede netop hos jer.

 

I et lederudviklingsforløb indgår ofte:

  • Personlighedstest med særlig henblik på afdækning af ledelseskompetencer (se Hogan-test som er beskrevet under Erhvervspsykologiske test).

  • Forløb med individuelle coachingsamtaler.

  • Undervisning og kursusdage, hvor der arbejdes med nogle af de grundlæggende temaer i ledelse.

 

Forud for et lederudviklingsforløb vil vi altid tage en snak om, hvem du er som leder, hvad dine behov er, og hvad du ønsker af et udviklingsforløb. Derefter tilretter vi den form for lederudvikling, der harmonerer bedst med netop dig.

Skærmbillede 2021-02-22 kl. 11.57.24.png
bottom of page