top of page

AFSKEDIGELSER

Afskedigelsesrunder har ofte store konsekvenser for både de medarbejdere, der afskediges, for de medarbejdere, der bliver tilbage og for virksomheden som helhed. Det er afgørende, at en afskedigelsesrunde håndteres professionelt og med blik for behovene hos alle berørte parter.

Det er naturligt, både for dem der afskediges, dem der bliver tilbage, og dem der skal foretage afskedigelserne at opleve både vrede, sorg, skyld og mange andre følelser i en afskedigelsesproces. Formålet med psykologsparring i forbindelse med afskedigelser er, at alle parter oplever at komme igennem afskedigelsesprocessen på en værdig og håndterbar måde. Den rigtige sparring og hjælp kan være med til at gøre en stor forskel både før, under og efter selve afskedigelsen.

Det er vigtigt, at en afskedigelsesrunde planlægges og gennemtænkes i forhold til tre faser i afskedigelsesprocessen:

 

Før – Hvordan planlægges afskedigelsesrunden?

 

Under – Hvordan håndteres afskedigelserne konkret?

 

Efter – Hvordan kommer man videre efter afskedigelsesrunden?

 

I forhold til planlægning kan jeg sparre og vejlede i forhold til alle tre faser, og jeg kan hjælpe med alle de  spørgsmål, der opstår i en virksomhed i forbindelse med afskedigelsesrunder:

  • Hvordan og hvornår skal medarbejderne informeres om den forestående afskedigelsesrunde?

  • Hvem i ledelsen skal foretage afskedigelserne?

  • Hvordan afholder man som leder vanskelige samtaler?

  • Hvad skal de afskedigede medarbejdere tilbydes (psykologbistand, karriererådgivning eller mulighed for fritstilling)?

  • Hvordan skabes de bedste rammer for de tilbageblevne medarbejdere?
     

Ud over sparring og rådgivning på det organisatoriske plan kan jeg også hjælpe med psykologsamtaler med de afskedigede medarbejdere, organisering af psykologberedskab på selve dagen for afskedigelserne, afholdelse af workshops i forhold til videre jobsøgning og karrierevalg, samt oplæg og formidling omkring psykologiske reaktioner og håndtering heraf.

bottom of page