top of page

FURESØ KOMMUNE

" Vores område stod overfor en udfordring med en sammenlagt personalegruppe , hvor trivselsundersøgelse viste begyndende tegn på mistrivsel. Dette gav sig til udtryk både i forhold til ledelse, men også indbyrdes blandt medarbejderne. Her var hverdagen præget af mistro, manglende respekt og negative tolkninger af hinanden, hvilket gav et arbejdsklima ingen havde lyst til at være en del af. Pia Frahm blev bedt om at planlægge og styre en proces under overskriften: Fra mistrivsel til trivsel.

Over en 5 månders periode blev der iværksat en plan bestående af gruppeinterviews, temadage, supervisioner og som afslutning en evalueringsdag. Pia Frahm stod samtidig for ledelsesmæssige sparring i forhold til at fastholde trivselsprocessen i hverdagen.

Pia Frahm viste meget hurtig både forståelse og stor indsigt i de forskellige problematikker og fik sammensat et spændende og medrivende program til stor inspiration for alle. Hun var medvirkende til at der der blev skabt et rum, hvor det var i orden at italesætte problemer og konflikter fulgt op af brugbare redskaber, som kan benyttes nu, men bestemt også fremover og selvom træerne ikke vokser ind i himlen, føler vi os godt klædt på til nye udfordringer

Vores fælles projekt lykkes!

 

Efter et spændende forløb har vi fået en medarbejdergruppe der trives, som er glade for at komme på arbejde og i langt højere grad bruger hinandens ressourcer og erfaringer. Både nu og på sigt er det uvurderligt og vi kan kun give Pia frahm de bedste anbefalinger med på vejen. "

Pernille Larsen - Specialkonsulent i socialpsykiatri - Voksenhandicapafdelingen - Furesø Kommune

bottom of page